Category Archives for دسته بندی نشده

مصائب همراهی

رنج بیماری فقط مختص فرد بیمار نیست. بروز بیماری برای یک نفر می‌تواند تمام ابعاد زندگی کل خانواده او را تحت‌الشعاع قرار دهد. فشار مالی برای تامین هزینه‌های درمان تنها بخشی از مشکل است.  بیایید…