Category Archives for کودکان

نوزاد یک‌روزه خانه عماد

نوزاد یک‌روزه خانه عماد

معراج ۶ ماهه باردار بود که با مدینه، دختر ۷ ساله خود که پیوند مغز استخوان شده بود مهمان خانه عماد شدن. حالا کودک عزیز و زیبا به دنیا آمده و با خودش نور و…