آدرس واحد مرکزی:
    تهران، خیابان شریعتی، خیابان قبا، کوچه نگین، پلاک 23

    شماره تماس: 09129372450

    شماره کارت: 6037997599018554
    بانک ملی، به نام خانه آرمان عماد

    شماره شبا: 380170000000112527705007