آدرس واحد مرکزی:
    تهران، خیابان شریعتی، خیابان قبا، کوچه نگین، پلاک ۲۳

    شماره تماس: ۰۹۱۲۹۳۷۲۴۵۰

    شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۱۸۵۵۴
    بانک ملی، به نام خانه آرمان عماد

    شماره شبا: ۳۸۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۱۲۵۲۷۷۰۵۰۰۷