آدرس واحد مرکزی:
تهران، خیابان شریعتی، خیابان قبا، کوچه نگین، پلاک 23

شماره تماس: 09129372450

شماره کارت: 6037997599018554
بانک ملی، به نام خانه آرمان عماد

شماره شبا: 380170000000112527705007