افسانه قوام شهیدی

مدیرعامل و نایب‌رییس هیئت‌مدیره

سعید سحابی

رییس هیئت مدیره

علی عسکری‌نژاد امیری

خزانه‌دار و عضو هیئت مدیره

مریم زمانی جهرودی

عضو هیئت مدیره

زهرا مبلغ

عضو هیئت مدیره

افسانه جعفری

عضو علی البدل هیئت مدیره

امینه بهمنی

عضو علی البدل هیئت مدیره

نسرین رستگار

عضو هیئت امنا

حسن الحسینی

عضو هیئت امنا

احمد ذوالفقاری قفری

بازرس اصلی

مجید نژادی بابادائی

بازرس علی البدل