رفاهی

محل اقامت مناسب با محیطی صمیمی، تامین وعده‌های غذایی و مواد بهداشتی مورد نیاز خانواده‌ها و نیز حمل و نقل داخل شهری و بین شهری

درمانی

ارائه خدمات مرتبط با درمان کودکان از جمله هزینه درمان، انجام آزمایش در محل اقامت، انجام اداری کارهای درمانی بیماران و نیز تهیه داروهای معمول و کمیاب

فرهنگی

مهمترین این فعالیت­ها عبارت است از: خدمات درسی و کمک درسی، برگزاری مراسم و جشن، برنامه‌های سرگرمی، هنری و آموزشی و نیز برگزاری کلاس‌های روانشناسی و مشاوره فردی

نظام مدیریت

این بخش معطوف به ایجاد هماهنگی، اشتراک اطلاعات و دانش میان سازمان‌های مردم‌نهاد، بیمارستان‌ها و سایر مؤسساتی است که قصد دارند خدمات اقامتی و حمایتی به خانواده‌های بیماران ارائه دهند.

شرایط پذیرش

هدف خانه عماد ارائه خدمات اقامتی و رفاهی به کودکانی است که برای انجام مراحل پیوند مغزاستخوان و پیوند اعضا از شهرستان‌ها به تهران مراجعه می‌کنند. با توجه به ظرفیت خانه عماد و نیاز کودکان، افراد زیر با یک همراه و با معرفی‌نامه پزشک پذیرش می‌شوند:

• کودکان تا یک سال بعد از پیوند
• کودکان قبل از پیوند و یا کودکانی که یک سال از پیوندشان گذشته

در صورتی که دارای این شرایط هستید با ما تماس بگیرید: 09129372450