چشم‌انداز و ماموریت

چشم‌انداز

با پیگیری و بهبود و توسعه فعالیت‌های خانه عماد و گسترش نمونه‌های مشابه آن،‌‌ بیماران و خانواده‌هایشان در طول مدت درمان از بالاترین سطح کیفی خدمات پشتیبانی بهره‌مند می‌شوند و نقص امکانات و دوری از مراکز درمانی باعث از دست رفتن انسان‌ها و هدر رفتن منابع مالی و کوشش‌های پزشکی نمی‌شود.

همچنین نهادینه شدن فعالیت‌هایی مشابه با بسترسازی مناسب، سبب تقویت روحیه مراقبتی و همدلی در جامعه شده و هر یک از افراد جامعه در هر گروه سنی با به‌کارگیری توان مالی، تخصصی و خلاقیت خود به شیوه‌ای کارا و اثربخش در فرآیند درمان در کنار خانواده‌های بیماران حضور داشته باشند.

ماموریت اصلی خانه عماد این است که در حد ظرفیت خود کمک کنیم که بیماران و خانواده‌‌هایشان در طول زمان پر فراز و نشیب درمان دغدغه‌ای جز بیماری نداشته باشند و در این مسیر با روحیه بهتر، با انرژی و پرتوان قدم بردارند

برای اهالی خانه عماد بسیار مهم است که حضور خانواده‌ها در کنار فرزندانشان مثبت و تقویت‌کننده باشد. در این راستا، مأموریت ما:

  • – در قبال بیماران این است که در چارچوب الزامات پزشکی، اسباب شادی و تقویت روحیه ایشان را در محیط بیمارستان و در دوره نقاهت در خانه عماد فراهم کنیم.
  • – در قبال خانواده‌های بیماران این است که شرایطی فراهم شود که اعضای خانواده با روحیه بهتر و پرتوان در فرآیند درمان، موثرترین نقش را ایفا کنند و بتوانند در کنار یکدیگر این دوره را سپری کرده و دغدغه نیازمندیهای خود از جمله اسکان و غذای سالم را نداشته باشند.
  • – در قبال خیرین و داوطلبین این است که اطمینان حاصل کنیم توان و منابع ایشان به اثربخش‌ترین و کاراترین شکل ممکن صرف حمایت از بیماران و خانواده‌های آنها می‌شود.
  • – در قبال جامعه این است که با ارایه الگویی اثربخش و کارا از مدیریت یک سازمان‌ مردم‌نهاد و مدل‌های نوآوری اجتماعی، فرهنگ مسئولیت‌پذیری در قبال جامعه و کار گروهی را گسترش دهیم.
  • – و در قبال سایر گروه‌های خیر و سازمان‌های مردم‌نهاد این است که تمام دانش و تجربه خود را درباره‌ی روش‌های سازمان‌دهی، برنامه‌ریزی، مدیریت پروژه و نیز طراحی خدمات و زیرساخت برای خانواده‌های بیماران را در اختیار ایشان قرار دهیم.