حمایت می‌کنم

حمایت‌های شما صرف تامین هزینه‌های موردنیاز کودکان در طول فرایند پیوند می‌شود. خانه عماد با کمک‌های شما، علاوه بر محل اقامت، غذای سالم، هزینه‌ رفت و آمد شهری و بین‌شهری، کمک‌هزینه درمان را برای کودکان و خانواده‌هایشان تامین می‌کند