مصائب همراهی

مشکلات خانواده‌هایی که برای درمان به تهران سفر می‌کنند

All posts by خانه عماد.

مصائب همراهی

رنج بیماری فقط مختص فرد بیمار نیست. بروز بیماری برای یک نفر می‌تواند تمام ابعاد زندگی کل خانواده او را تحت‌الشعاع قرار دهد. فشار مالی برای تامین هزینه‌های درمان تنها بخشی از مشکل است.  بیایید…